Vattenskoter

Gällande regler för framförande av vattenskoter finns på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html    

Kanadaröding

Tärna FVO har inga fångstbegränsningar för kanadaröding som anses vara en invasiv art. För att få ett bättre öringbestånd sätter vi frekvent ut stora mängder öring men tyvärr är dessa små fiskar ett lätt byte för grov kanadaröding. Av den anledningen vill vi påminna...

Fiskevärd under sommaren

Under sommarsäsongen kommer vår fiskevärd Lars Nyquist att finnas tillgänglig om ni har frågor rörande fisket. Han är väl bekant med området och kan svara på de flesta frågor om t. ex. var eller med vad det är bäst att fiska för tillfället. Ni når Lars på tel.070-274...