VÅRA SPORTFISKEKORT OCH PRISER:

SPORTFISKE:

1 DYGN    50,-

1 VECKA  200,-

ÅRSKORT 350,-   +75,- PER TILLKOMMANDE FAMILJEMEDLEM. (ÅRSKORT GÄLLER FÖR KALENDERÅR.)

—oOo—

STRÖMFISKE I UMEÄLVEN/TÄRNAÅN SAMT UMEÄLVEN NEDSTRÖMS PORTBRON TILL UTLOPPEN I VÄSTANSJÖN OCH LILL-LAISAN:

1 DYGN     100,-

3 DYGN     250,-

SÅ KALLAT FÖNSTERUTTAG SKA TILLÄMPAS: MAX 3 FISKAR MED MIN. LÄNGD 35 CM OCH MAX. LÄNGD 45 CM FÅR FÅNGAS PER DYGN. GÄLLER ÖRING OCH RÖDING.

FISKEFÖRBUD FRÅN OCH MED 15/9 TILL OCH MED 15/10. NÄTFISKEFÖRBUD HELA ÅRET.

—oOo—

SPORTFISKEKORT GÄLLER FÖR ETT HANDHÅLLET SPÖ PER PERSON.

—oOo—