TROLLINGFISKE TILLÅTS PÅ GÄUTAN, STORLAISAN OCH VÄSTANSJÖN

  • Utrustning: Ingen begränsning.
  • Fiskeregler: Max. 2 fiskar med minimimått 40 cm. (öring och röding) per fiskare och dygn får behållas. För kanadaröding finns ingen begränsning.
  • Pris: 1 dygn 200,-
  • 3 dygn 400,- 
  • Tillståndet säljs endast på iFiske.se 
  • Övrigt: Fiskerättsägare med fiskerättsbevis, bofasta med ortsbokort och fritidshusägare med fritidsboendekort behöver inte lösa trollingkort, det ingår i deras ordinarie tillstånd.