REGLER OCH BESTÄMMELSER

Det är varje fiskares skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och gränser.

 • Fisketillstånd är personligt och får ej överlåtas.
 • Alla sportfiskekort gäller för fiske med ett handhållet spö, ej ståndkrok eller utter.
 • Barn under 16 år fiskar i sällskap med kortinnehavaren på dennes fiskekort.
 • Fisketillstånd ska medföras och på begäran uppvisas för fisketillsynsman.
 • Årskort gäller för kalenderår.
 • Särskilt strömfiskekort gäller för Umeälven/Tärnaån samt Umeälven nedströms Portbron till utloppen i Västansjön och Lill-Laisan, se kartor.
 • Strömfiske i Tärnaån och Umeälven har zoner för olika tillåtna fiskeredskap, se kartor, samt skyltning på plats.
 • Nätfiskeförbud gäller i Jokksjaurebleriken, Umeälven/Tärnaån samt Umeälven nedströms Portbron till utloppen i Västansjön och Lill-Laisan.
 • Nät och andra utlagda fiskeredskap ska vara väl märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 • Fiskeredskap som saknar namn kan tas tillvara och återfås hos styrelsen.
 • Strömfiskeområdet i Tärnaån och Umeälven:
 • Här gäller maskförbud
 • Fönsteruttag tillämpas, fisk mellan 35 cm och 45 cm får behållas, övriga skall återutsättas.
 • Baglimit: 3 fiskar per person och dygn.
 • Se karta och skyltar i terrängen för strömfiskegränser.
 • Fiskeförbud 15/9-15/10.
 • Nätfiskeförbud hela året.
 • Trollingregler:
 • Max. 2 fiskar med minimimått 40 cm. (öring och röding) per fiskare och dygn får behållas.
 • För kanadaröding finns ingen begränsning.

Överträdelse av dessa bestämmelser kan beivras och en kontrollavgift på SEK 1000,- tas ut.